Aktuálně

 

SLEVA 10%

Staňte se naším novým smluvním zákazníkem a získejte mimo jiné 10% slevu na Vaši první zakázku.
 

Věrnostní program

Představujeme nový věrnostní program. Objednejte si naše služby a můžete mít zdarma třeba sekačku!
 
 

Soudní překlady a tlumočení

Zajištujeme soudní překlady a tlumočení do všech oficiálně registrovaných jazyků v České republice.

 

Soudní překlady

Soudní překlady nebo-li překlady s ověřením jsou překlady sloužící k oficiálnímu použití při styku s úřady, soudy, policií. Je možné je rovněž používat při obchodním styku nebo pro potřebu soukromých osob.

Soudní překlad musí být vždy opatřen doložkou a otiskem kulatého razítka, které zaručují, že překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu. Splňuje tak požadavky a nároky státních orgánů České republiky na předkládání cizojazyčných dokumentů pro účely úředních úkonů, v zahraničí pak podmínky pro předkládání českých oficiálních dokumentů u orgánů dané země. V případě komunikace mezi firmami či soukromými osobami pak zaručuje správnost překladu cizojazyčných dokumentů do mateřského jazyka, což je důležité např. u právně závazných dokumentů smluvního charakteru.

 

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení nebo-li tlumočení s ověřením má podobný význam jako soudní překlady. Je používané zejména při soudních jednáních, jednáních policie, jednáních vyžadujících notářský zápis, svatebních obřadech a dalších příležitostech, které vyžadují záruku za oficiálnost tlumočnického výkonu. Podobně jako soudně ověřený překlad je v závěru tlumočení opatřeno zápisem s otiskem kulatého razítka, což zaručuje oficiální charakter tlumočení.